Brannstasjoner i Bjerkreim kommune

Bjerkreim samarbeider med Eigersund brann og redningsvesen. Brannstasjonen i Egersund er døgnbemannet, mens brannstasjonen på Vikeså er bemannet av deltidspersonell. I tillegg er det etablert et lite depot med slokkemateriell i Ørsdalen som betjenes av frivillige mannskaper.

Bjerkreim brannvesen

Vikeså brannstasjon 2009

Ørsdalen branndepot 2009