Brannstasjoner i Fusa kommune

Tre brannstasjoner dekker beredskapen i Fusa kommune: Eikelandsosen brannstasjon (hovedbrannstasjon): 12 mannskap + 5 befal.
Venjaneset brannstasjon (bistasjon): 6 mannskap. Ølve brannstasjon (bistasjon, avtale m/Kvinnherad kommune): 12 mannskap

Fusa brann og redningsvesen

Eikelandsosen brannstasjon 2005

Venjanesen brannstasjon