Brannstasjoner og depoter i Rauma kommune

Det er stasjoner på Åndalsnes, i Måndalen, på Åfarnes og depot på Vågstranda og på Verma. Ved stasjonen på Åndalsnes er det vaktlag med dreiende vakt hele året.

Rauma brannvesen

Åndalsnes brannstasjon 2007

Åfarneset brannstasjon 2007

Måndalen brannstasjon 2007

Vågstranda branndepot 2007

Verma brannstasjon 2018

Verma branndepot 2007

Åfarnes brannstasjon - Nedlagt