Brannstasjoner i Sunndal kommune

Beredskapstyrken i Sunndal består av 4 vaktlag med 5 mann. Tilsammen 20 mann, leder beredskap og brannsjef.

Sunndal brannvesen

Sunndalsøra brannstasjon 2007

Ålvundfjord brannstasjon 2007

Gjøra branndepot 2007