Brannstasjoner i Åsnes kommune

Åsnes Brann og Redningsvesen (ÅBRV) er et deltidsbrannvesen t er en heltidsansatt i Åsnes Brann og Redningsvesen, det er varabrannsjefen. Han er også leder Beredskap. Det er totalt 5 lag.

Åsnes brannvesen

Flisa brannstasjon 2006