BRANNSTASJONER I NORDLAND

Nordland er et norsk fylke med administrasjonssenter i Bodø. Fylket grenser til nabofylkene Troms og Finnmark i nord og Trøndelag i syd. I øst grenser fylket til de svenske lenene Norrbottens län og Västerbottens län i det svenske landskapet Lappland. I vest har Nordland kyststripe mot Norskehavet og Atlanterhavet. Nordland består av regionene Helgeland, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Polarsirkelen går gjennom fylket. Fylket var frem til 1. januar 1919 kjent under navnet Nordland. På 1920-tallet ble det diskutert å dele fylket i to, ved at Helgeland skulle skilles ut som eget fylke med fylkesadministrasjon i Mosjøen. Saken ble også tatt opp på 1950-tallet, uten at noen deling ble gjennomført.

Fylkesmannen i Nordland er fra 1995 tillagt det administrative ansvaret for Jan Mayen.