Brannstasjoner i Sola kommune

I 2004 slo brannvesenet i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time seg sammen. I 2015 kom også Finnøy kommune med i samarbeidet.

Brannvesenet har 13 brannstasjoner og 260 brannmannskaper. Totalt er det ca 360 ansatte. Brannvesenet har ca 5000 utrykninger pr år. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk.

  • Forus stasjon le nedlagt når ny hovedstasjon åpnet i 2017 og den ligger i Sandnes

Rogaland brann og redning IKS

Forus brannstasjon 2004 - Nedlagt