Brannstasjoner i Vennesla kommune

Kristiansandsregionen brann og redning IKS dekker et areal på til sammen 1.891 km2 i kommunene Kristiansand, Søgne, Lillesand, Vennesla, Birkeland og Sogndalen og har ansvaret for 121.214 innbyggere. 

Det er totalt 7 brannstasjoner i KBR sitt slokke distrikt. Kristiansand, Søgne, Lillesand, Vennesla, Birkenes, Hægeland og Finsland.

Kristiansands- regionen brann og redningsvesen IKS

Vennesla brannstasjon 2015

Vennesla brannstasjon 2005 - Nedlagt

Hægeland brannstasjon 2015

Hægeland brannstasjon 2012 - Nedlagt

Hægeland brannstasjon 2005 - Nedlagt

Øvrebø branndepot 2005 - Nedlagt