Brannstasjoner i Vik i Sogn kommune

Etter et omfattande utredningsarbeid og vedtak i kommunestyrene er det nå klart: Luster, Sogndal, Leikanger, Vik og Balestrand vil fra 01.01.11 etablere et felles brann- og redningsselskap - Sogn brann og redning IKS.

Sogn brann og redning IKS

Vik brann og redningsvesen

Vik brannstasjon 2008

Fresvik brannstasjon 2008