Selskapet har mer enn 350 medarbeidere hvorav brorparten er deltidsstillinger. Regionen har over 80 000 innbyggere med stor geografisk utstrekning.