Brannstasjoner i Sogndal kommune

Etter et omfattande utredningsarbeid og vedtak i kommunestyrene er det nå klart: Luster, Sogndal, Leikanger, Vik og Balestrand vil fra 01.01.11 etablere et felles brann- og redningsselskap - Sogn brann og redning IKS.

Sogn brann og redning IKS

Sogndal brannvesen

Sogndal brannstasjon 2007

Fjærland branndepot 2008