Brannstasjoner i Høylandet kommune

Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla

Namdal brann og redningsvesen

Hølandet brannstasjon 2007