Brannstasjoner i Overhalla kommune

Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla

Namdal brann og redningsvesen

Overhalla brannstasjon 2007

Overhalla brannstasjon - Nedlagt