Brannstasjoner og depoter i Stord kommune

Leirvik stasjon, Vabakkjen                  Sagvåg brannstasjon                              Huglo

4 overbefal                                             8 sjåførar/konstablar/røykdykkarar              6 mann utan vaktplikt 
4 utrykkingsleiarar
8 sjåførar
12 røykdykkarar/konstablar
4 reservar


Beredskapsavdelinga er sammensatt av 4 beredskapslag.

Stord brann og feiervesen

Leirvik brannstasjon 2005

Sagvåg  brannstasjon 2005

Huglo branndepot 2010