Brannstasjoner i Rindal kommune

Rindal Brannvesen består av 17 brannmenn, inkl. 4 befal og brannsjef.

Rindal brann og redningsvesen

Rindal brannstasjon 2008