Brannstasjoner i Vindafjord kommune

1. januar 2006 gikk Vindafjord kommune og Ølen kommune sammen og dannet nye Vindafjord kommune. 1. januar 2002 ble Ølen kommune overført fra Hordaland til Rogaland.

Vindafjord brannvesen

Skjold brannstasjon 2005

Ølen brannstasjon 2005

Sandeid brannstasjon 2005