Brannstasjoner i Lyngen kommune

Lyngen kommune har frivillig brann- og redningstjeneste som består av brannstasjonene  Lyngseidet, Furuflaten, Lenangen. Det er døgnkontinuerlig vaktordning med 1 befal og 1 konstabel stasjonert på Lyngseidet.

Lyngen brannvesen

Lyngseidet brannstasjon 2016

Furuflaten brannstasjon 2016

Lenangen/Hamnneset brannstasjon 2016