Brannstasjoner og depoter i Måsøy kommune

Beredskapsstyrken teller totalt 34 mann på deltid, hvorav 18 tilhører Havøysund stasjon (hovedstyrke), de resterende 16 er fordelt på 4 depotstyrker plasser henholdsvis på Ingøy, Rolvsøy, Måsøya og i Snefjord.

Måsøy brannvesen

Havøysund brannstasjon 2012

Snefjord branndepot 2012

Rolvsøy branndepot

Ingøy branndepot

Måsøy branndepot