Brannstasjoner og depoter i Lierne

Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy, Namdalseid, Snåsa, Steinkjer, Lierne, Røyrvik, Verran og Osen kommuner.  Det er 8 brannstasjoner og 2 depoter. 

Hovedstasjonen ligger i Steinkjer og det er stasjoner i de andre eierkommunene, Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik. I Lierne er det to stasjoner Nordli og Sørli. Depoter i Nord-Statland (Namdalseid) og Sætervika (Osen)

 

Nordli er organisert med 11 deltidsmannskaper. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager.

Sørli er organisert med 6 deltidsmannskaper. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager.

Brannvesen Midt IKS

Nordli brannstasjonn 2014

Sørli brannstasjonn 2014

Tunnsjø branndepot 2014