Brannstasjoner i Fjaler kommune

Fjaler brannvesen

Dale brannstasjon 2008

Våge brannstasjon 2008