Brannstasjoner i Bergen kommune

Bergen brannvesen har samlet 276 stillinger - hvorav 54 stillinger på brannforebyggende avdeling, 187 i beredskapsavdelingen og 16 i Alarmsentral Brann Hordaland. Virksomheten er i tillegg til hovedbrannstasjonen lokalisert på brannstasjonene i Arna, Fana, Laksevåg, Sandviken og Åsane stasjoner.

Bergen brannvesen

Sentrum brannstasjon 2010

Sentrum brannstasjon 2007

Sandviken brannstasjon 2004

Fana brannstasjon 2004

Laksevåg brannstasjon 2004

Åsane brannstasjon 2004

Arna brannstasjon 2004

Årstad brannstesjon 2004 - Nedlagt

Sentrum brannstasjon 2004 - Nedlagt

Sentrum brannstasjon 2004 - Nedlagt