Brannstasjoner i Granvin og Ulvik kommuner

Granvin og Ulvik Brann og Redningsvesen samarbeider om brannberedskapen.

Granvin Herad er et deltidskorps.  Det er 16 personer, hvorav 6 røykdykkere og 6 utrykningsledere.

Ulvik Herad er også et deltidskorps.

Granvin brannvesen

Granvin brannstasjon 2004

Ulvik brannvern

Ulvik brannstasjon 2004