Brannstasjoner og depoter i Høyanger kommune

Høyanger brannvesen

Høyanger brannstasjon 2007

Vadheim brannstasjon 2007

Lavik brannstasjon 2008

Ikjefjord branndepot 2008

Ortnevik branndepot 2008

Bjordal branndepot 2010