Brannstasjoner og depoter i Ibestad kommune

 

Ibestad brannvesen

Hamnvik brannstasjon 2011

Engenes brannstasjon 2011