Brannstasjoner i Stjørdal kommune

Stjørdal brannvesen er delt i to avdelinger, forebyggende og beredskap. Til sammen omfatter virksomheten ca 15 årsverk fordelt på 34 personer.

Stjørdal brann og redningstjeneste

Stjørdal brannstasjon 2014

Stjørdal brannstasjon (baksiden) 2007