Brannstasjoner i Volda kommune

Volda brannvesen består av totalt 55 personer fordelt slik: Sentrum stasjon: 20 mann + 3 reserve
Fyrde, Straumshamn, Steinsvik og Dravlaus branndepot har 8 mann kvar. Alle bygdedepota disponerer en utrykningsbil, pumper, slanger og annet nødvendig brannslokkingsutsyr for å kunne gjøre en førsteinnsats inntill hovedstyrken er på plass. Sentrum stasjon, har hovudstyrken og har mannskap i 4-delt vaktordning. Et vaktlag består av overbefalsvakt, sjåfør, to røykdykkere og brannkonstabel.

Volda brannvesen

Volda brannstasjon 2008 - Nedlagt

Fyrde branndepot 2008 - Nedlagt

Straumshamn branndepot 2008

Steinsvik branndepot 2008

Dravlaus branndepot 2008