Brannstasjoner og depoter i Røyrvik kommune

Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy, Namdalseid, Snåsa, Steinkjer, Lierne, Røyrvik, Verran og Osen kommuner.  Det er 8 brannstasjoner og 2 depoter.  

Hovedstasjonen ligger i Steinkjer og det er stasjoner i de andre eierkommunene, Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik. I Lierne er det to stasjoner Nordli og Sørli. Depoter i Nord-Statland (Namdalseid) og Sætervika (Osen)

 

Røyrvik er organisert med 16 deltidsmannskaper. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. 

Brannvesen Midt IKS

Røyrvik brannstasjon 2014

Namsvatn branndepo 2014 - Nedlagt

(Disponibel for lokalbefolkningen)

Staldvika branndepo - 2014 - Nedlagt

(Disponibel for lokalbefolkningen)

 

Joma Gruver branndepot - Nedlagt