Brannstasjoner i Andøy kommune

Andøy brannvesen har 24 ansatte i beredskapsstyrken, deltidsstillinger på 1,5 %. Det er til enhver tid to personer fast på døgnkontinuerlig vakt. Brannstasjonen/mannskapene er lokalisert på Andenes og i Risøyhamn. I tillegg er det frivillige mannskaper på Dverberg.

Andøy brannvesen

Andenes brannstasjon 2005

Risøyhamn brannstasjon 2005

Dvergberg brannstasjon 2005