Brannstasjoner og depoter i Verran kommune

 

Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy, Namdalseid, Snåsa, Steinkjer, Lierne, Røyrvik, Verran og Osen kommuner.  Det er 8 brannstasjoner og 2 depoter. 

 

Hovedstasjonen ligger i Steinkjer og det er stasjoner i de andre eierkommunene, Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik. I Lierne er det to stasjoner Nordli og Sørli. Depoter i Nord-Statland (Namdalseid) og Sætervika (Osen)

 

Verran er organisert med 16 deltidsmannskaper med hjemmevakt av 1 utrykningsleder/sjåfør i helger ved stasjon Malm. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager.

 

Brannvesen Midt IKS

Malm brannstasjon 2014

Malm brannstasjon 2007

Verrabotn branndepot 2009 - Nedlagt