Brannstasjoner i Sveio kommune

Beredskapen har en utrykingsstyrke på totalt 28 deltidsmannskaper inkludert vaktbefal. Styrken er fordelt på to stasjoner: Sveio og Førde. I tillegg er det en skogbrannreserve på 15 personer.

Sveio brann og redningsvesen

Sveio brannstasjon 2005

Førde brannstasjon 2005