Brannstasjoner i Osen kommune

Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy, Namdalseid, Snåsa, Steinkjer, Lierne, Røyrvik, Verran og Osen kommuner.  Det er 8 brannstasjoner og 2 depoter. 

Hovedstasjonen ligger i Steinkjer og det er stasjoner i de andre eierkommunene, Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik. I Lierne er det to stasjoner Nordli og Sørli. Depoter i Nord-Statland (Namdalseid) og Sætervika (Osen)

 

Osen er organisert med 16 deltidsmannskaper. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. Alt mannskap alarmeres ved hendelser i Osen.

Sætervik depot er organisert med 5 deltidsmannskaper. Depoet er lokalisert i skolebygningen med verneutstyr, bærbar pumpe på henger og diverse slangemateriell.

Brannvesen Midt IKS

Osen brannstasjon 2009

Sætervik branndepot 2009

Osen brannstasjon - Nedlagt