Brannstasjoner og depoter i Kristiansund kommune

Kristiansund dekker også brannberedskapen i Frei . Det er til enhver tid 5 mann på vakt i Kristiansund, i tillegg til et overbefal på hjemmevaktordning.

Kristiansund brannvesen

Kristiansund brannstasjon 2007

Grip branndepot 2013