Brannstasjoner og depoter i Kristiansund kommune

Fra 1. januar 2019 ble AureAverøy, Kristiansund og Smøla til ett felles brannvesen. Formålet med NIBR er å sikre en robust beredskapsorganisasjon i deltakerkommunene. NIBR har ansvaret for beredskapsmessige og forebyggende oppgaver.

Vi teller om lag 90 ansatte (heltid og deltid), og har stasjoner/depot på Langøya, Grip, Bruhagen, Kristiansund, Leira, Veiholmen, Innsmøla, Nordvik og Aure.
 

Kristiansund dekker også brannberedskapen i Frei . Det er til enhver tid 5 mann på vakt i Kristiansund, i tillegg til et overbefal på hjemmevaktordning.

Nordmøre brann og redning IKS

Kristiansund brannstasjon 2007

Grip branndepot 2013

Kristiansund brannvesen - Nedlagt

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)