Brannstasjoner i Tønsberg kommune

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) er et brann-, rednings- og feiervesen eid av kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. VIB har slokkeansvar i Holmestrand, Horten, Re, Færder (Nøtterøy og Tjøme) og Tønsberg kommuner.

VIB har brannstasjoner på Kopstad, Horten kommune, på Borgheim, Færder kommune (Nøtterøy og Tjøme) og Tønsberg kommune.

Vestfold interkommunale brannvesen

Tønsberg brannstasjon 2004