Brannstasjoner i Lillehammer og Øyer kommuner

Lillehammer Region brannvesen er i dag oppbygd etter en godkjent brannordning med felles brannberedskap for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Brannvesenet har 4 brannstasjoner.

En stasjon i Lillehammer med fast kasernert vakt.

To stasjoner i Gausdal (Segalstad Bru og Olstad) begge med deltidsmannskaper.

En stasjon i Tretten sentrum, med deltidsmannskaper.

Brannstasjonene overlapper hverandre og sideforflyttes etter behov. Brannvesenet er oppbygd etter en godkjent brannordning som deltidskorps og brannvesenet består av 25 mannskaper/røykdykkere og en skogbrannstyrke på 72 personer.

Lillehammer Region Brannvesen

Lillehammer brannstasjon 2007

Lillehammer brannstasjon 2004 ( Baksiden )

Tretten brannstasjon 2019

Tretten brannstasjon 2018 - Nedlagt

Tretten brannstasjon 2006