Brannstasjoner i nye Sandefjord kommune

Sandefjord og Stokke kommuner ble i 2017 slått sammen til nye Sandefjord kommune.

Hovedbrannstasjonen ligger i Sandefjord, med kassernert vakt. Brannstasjonen i Stokke sentrum har hjemmevaktordning.

Sandefjord brann og redning

Sandefjord brannstasjon 2004

Stokke branstasjon 2004

Sandefjord lufthavn, Torp brannstasjon 2016