Brannstasjoner og depoter i Karmøy kommune

Karmøy brann- og redningsvesen er ett av landets største deltidsbrannvesen. Bemannet med 84 deltidsansatte fordelt på fem brannstasjoner. I tillegg er det et branndepot på Feøy.

Karmøy brann og redningsvesen

Kopervik brannstasjon 2011

Kopervik brannstasjon 2005

Bø brannstasjon 2011

Bø brannstasjon 2005

Skudenes brannstasjon 2011

Skudenes brannstasjon 2005

Åkrahamn brannstasjon 2005

Vormedal brannstasjon 2005

Feøy branndepot 2010