Brannstasjoner i Midtre Gauldal kommune

 

Gauldal Brann og Redning IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Midtre Gauldal og Melhus kommuner.

Beredskapsavdelingen er lokalisert og bemannet med deltidsansatte mannskaper;
 
Brannstasjon Sted Antall mannskaper
1 Melhus 16
2 Lundamo 10
3 Hølonda (Gåsbakken og Korsvegen) 15
4 Støren 16
5 Singsås 10
6 Budal 10
7 Soknedal 10

Gauldal brann og redning IKS

Støren brannstasjon 2007

Singsås brannstasjon 2009

Budal brannstasjon 2013

Soknedal brannstasjon 2013

Budal brannstasjon 2009 - Nedlagt

Soknedal brannstasjon 2007 - Nedlagt