BRANNSTASJONER I INNLANDET

Innlandet er et fylke i Norge som ble etablert 1. januar 2020. Det nye fylket består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland med unntak av Jevnaker og Lunner som ble lagt til Viken fylke. Som navnet indikerer ligger fylket «inni landet» og er Norges eneste fylke uten kystlinje. Innlandet grenser til fylkene Trøndelag i nord, Møre og Romsdal i nordvest, Vestland i vest og Viken i sør. Dessuten grenser Innlandet til Sverige i øst.

Området dekker nær 17 prosentbav fastlandsarealet i Norge, og spenner fra Osloregionen i sør til Trøndelag i nord. Mot vest avgrenses regionen av Jotunheimen og fjellområdene i Valdres, og har i øst grense mot Sverige.

Norges største innsjø, Mjøsa, ligger sentralt plassert midt i den sørlige enden av Innlandet. Rundt Mjøsa ligger byene Brumunddal, Gjøvik, Moelv, Hamar og Lillehammer, som også omtales som Mjøsbyene og Mjøsbyregionen.

I tillegg til Norges største innsjø huser Innlandet også Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen, og Norges lengste elv, Glomma.

Innlandet har en stor jord- og skogbruksbasert sektor. Om lag 20 prosent av jordbruksproduksjonen i Norge skjer i Innlandet, og rundt 40 prosent av all hogst.