Brannstasjoner i Frøya kommune

Frøya brann og redning består av et deltidsmannskap på 34 personer, og har 1 brannstasjon og 3 lokalstasjoner.

Sistranda hovedbrannstasjon med 16 mannskaper.

Mausundvær og Sula med 6 mannskaper hver.

Nordskag med 6 mannskaper

 

Frøya brannvesen

Sistranda brannstasjon 2009

Nordskag brannstasjon 2009

Sula branndepot

Mausundvær branndepot