Brannstasjoner i Vestnes kommune

Vestnes kommunale brann- og redningsvesen er et deltidsbrannvesen med 45 innkallingsmannskap. Overbefalet og sjåførvakt går i dreiende kontinuerleg vakt gjennom hele året. Vestnes brannvesen har fire brannstasjonar, disse er plassert på Vikebukt, i Tresfjord, Vestnes og Tomrefjord. Ingen av brannstasjonene er betjente.

Vestnes brannvesen

Vestnes brannstasjon

 

Takk til Kjetil Vikås for bilde

Vestnes brannstasjon 2007 - Nedlagt

Tresfjord brannstasjon 2007

Tomrefjord brannstasjon 2007

Vikebukt brannstasjon 2007