BRANNSTASJONER I TRØNDELAG

Trøndelag er et fylke og en historisk landsdel i Norge. Trøndelag utgjør den nordligste delen av Sør-Norge. Fylket er også en del av Midt-Norge, selv om denne regionen ikke er klart definert.

Trøndelag fylke er en videreføring av det historiske Trondhjems amt som i 1804 ble delt i to amt, senere kalt fylker.

De to fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble gjenforent 1. januar 2018.