BRANNSTASJONER I TRØNDELAG

Trøndelag er et fylke og en historisk landsdel i Norge. Trøndelag utgjør den nordligste delen av Sør-Norge. Fylket er også en del av Midt-Norge, selv om denne regionen ikke er klart definert.

Trøndelag fylke er en videreføring av det historiske Trondhjems amt som i 1804 ble delt i to amt, senere kalt fylker.

De to fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble gjenforent 1. januar 2018.

Fylkesgrensen ble flyttet 1. januar 2019 ved at Rindal kommune ble en del av Trøndelag. Dette ble besluttet av et enstemnig Storting den 13. juni 2018, samtidig ble Halsa en del av kommunen Heim i Trøndelag.

Brannvesen Midt IKS

Fosen brann og redningstjeneste IKS

Gauldal brann og redning IKS

  • Heim kommune
  • (Tidligere Hemne, Halsa og deler av Snillfjord)

Innherred brann og redning

 

Orkland brann og redning

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Værnesregionen brann og redning