Brannstasjoner i Skien kommune

Beredsskapsseksjonen har beredskap mot brann og akutte ulykker i Skien og Siljan kommuner.

Bemanningen er 34 personer fordelt på 4 vaktlag.

I tillegg har Skien brann- og feiervesen avtale om tilleggsmannskaper fra Porsgrunn brann- og feiervesen og Skien Røde Kors Hjelpekors.

Skien brann og feiervesen

Skien brannstasjon 2003