Brannstasjoner i Bømlo kommune

Det er fire brannstasjoner som er tilknytta brann- og og redningstenesten. Disse ligger på Svortland, Moster, Søre Bømlo og Espevær.

Bømlo brannvesen

Svortland brannstasjon 2005

Langevåg brannstasjon 2005

Moster brannstasjon 2005

Espevær branndepot 2010