Brannstasjoner i Verdal kommune

Levanger og Verdal brannvesen har slått seg sammen og dannet, Innherred samkommunens brann- og feiervesen. Innherred samkommunens brann- og feiervesen har brannstasjoner på følgende steder; Levanger, Ytterøy og Verdal.

 

Verdal brannstasjon har: 

§  20 mann fordelt på 4 lag à 5 mann.

§  20 mann ansatt på deltid med vaktordning med dreiende vakt.

 

Innherred brann og redning

Verdal brannstasjon 2009

Verdal brannvesen

Verdal brannstasjon 2007

Verdal brannstasjon - Nedlagt