Brannstasjoner i Tana kommune

Tana brannvesen er et deltidsbrannvesen med ansvaret for den stående beredskapen innen brann- og ulykkesvern. Kommunens brannstasjon er lokalisert til Grenveien 24. Stasjonen er ubemannet, men samlokalisert med kommunens driftslokaler for utedrifta. Brannvesenets beredskapsavdeling består av 5 brannbefal og 16 brannkonstabler.  Ett befal og ett mannskap er i kontinuerlig dreiende hjemmeberedskap.  Teoretisk kan altså brannvesenet stille 21 mann.

Tana brannvesen

Tana bru brannstasjon 2013

Tana bru brannstasjon 2013 - Nedlagt