Brannstasjoner og depoter i Hammerfest kommune

Hammerfest brann- og redningsvesen er norges eldste kasernerte brannvesen, det er kasernert i brannstasjonen som ligger på Hammerfest lufthavn. Hovedstasjon ligger i Hammerfest og Branndepot på hhv: Akkarfjord på Sørøya og Kårhamn på Seiland.
 
Det er totalt 27 ansatte i 100% stilling i virksomheten. Disse fordeles slik: forebyggende avdeling 3 stk. alarmsentral 6 stk, beredskapsavdeling 17 stk og sjef i tillegg. I tillegg til dette er det 5 deltidsansatte tolker, deltidsanatte brannmannskaper på understasjoner samt et varierende antall vikarer.

Hammerfest brannvesen

Hammerfest brannstasjon 2013

Hammerfest brannstasjon 2012

Akkarfjord branndepot

Kårhamn branndepot

Hammerfest lufthavn brannstasjon 2012