Brannstasjoner i Skaun kommune

Brann-og feiervesenet består av brannsjef, 1 feier og 1 feierlærling i faste stillinger, samt 23 brannmannkap på deltid. Vaktordningen er ikke rullerende, men teknisk har befalsvakt for brannvesenet, og det er egen sjåførvakt i helger og høytider.

Skaun brann og redningsvesen 

Børsa brannstasjon 2009