Brannstasjoner og depoter i Vardø kommune

Beredskapsseksjonen består av hovedbrannstasjonen i Vardø tettsted, lokalisert i Grønnegaten 14. Vaktstyrken på deltid som er 5.mann på hvert vaktlag inkl befalsvakta. vardø brann- og redningskorps består av 4 vaktlag på totalt 20 mann

Det er 1bi-stasjon( depot) lokalisert  i Kiberg. Depot-stasjon er bemannet av 2 innkallingsmannskaper. 

Vardø brannvesen

Vardø brannstasjon 2013

Kiberg brannstasjon 2013

Vardøhus festning  branndepot 2013