Brannstasjoner i Selje kommune

Det er to brannstasjonar som har følgende mannskap i deltid:
Selje: 2 utrykknings- / røykdykkerledere - 3 røykdykkere- 6 konstabler.
Stadlandet: 2 utrykknings- / røykdykkarledere - 2 røykdykkere - 6 konstabler.
Utstyr:
På begge stasjonene er det en AMC-Jeep oppbygd som brannbil med 600 l tank og frontmontert Ziegler-pumpe. Det er også klippeutstyr for bruk ved trafikkulykker.

Selje brannvesen

Selje brannstasjon 2008

Stadlandet brannstasjon 2008