Brannstasjoner og depoter i Kvænangen kommune

Hovedbrannstasjonen med administrasjon er lokalisert til Burfjord i Kvænangen. Beredskapen består av 18 personer fordelt på 5 befal og 13 brannkonstabler. Det er også depoter plassert i Reinfjord og Spildra.

Kvænangen brannvesen

Burfjord brannstasjon 2012

Reinfjord branndepot

Spildra branndepot